Co to jest prawo autorskie?

nww24

Prawa autorskie dają właścicielowi wyłączne prawo do korzystania z konkretnego utworu, dzieła, książki, artykułu czy scenariusza. Prawa te dotyczą wszystkich osób, które tworzą oryginalne dzieła, a następnie zapisują je na nośnikach fizycznych. Ci ludzie stają się właścicielami praw autorskich i mogą decydować o dalszych losach dzieła.

Prawa autorskie – podstawowe zasady

Posiadanie praw autorskich przysługuje każdemu, kto stworzył dane dzieło. Mogą mieć różny charakter, czyli chociażby dzieła audiowizualne, gdzie za przykłady można wskazać programy telewizyjne, filmy, czy klipy wideo znajdujące się w sieci. Oprócz tego prawa autorskie przysługują nagraniom dźwiękowym i kompozycjom muzycznym, dziełom pisemnym, wśród których wymienia się wykłady, artykuły, książki oraz partytury. Plakaty, reklamy, obrazy, gry wideo oraz oprogramowania komputerowe to kolejne elementy, które chroni moc praw autorskich. Warto wspomnieć o dziełach teatralnych, czyli musicalach i sztukach.

W wielu sytuacjach można skorzystać z wymienionych powyżej dzieł i jednocześnie nie naruszyć praw autorskich jego właściciela. Jednak są to tematy bardzo skomplikowane, które wymagają znajomości wielu przepisów i zasad, dlatego przed skorzystaniem z innego dzieła dobrze jest wybrać się na konsultacje prawne Kraków to duże miasto, w którym powstaje wiele cennych dzieł, a ludzie, którzy pragną z nich korzystać powinni dowiedzieć, jak wygląda to od strony prawnej. Wielu autorów udostępnia swoje prace, aby inni użytkownicy także mogli z nich korzystać,  to właśnie z takich dzieł warto korzystać w pierwszej kolejności. Oczywiście, w ich przypadku również konieczne jest przestrzeganie konkretnych zasad.

Czy prawa autorskie to znak towarowy i jak wpływają one na ochronę prywatności?

Google, czyli najpopularniejsza wyszukiwarka internetowa nie ma możliwość określać, kto jest właścicielem praw autorskich. Dlatego nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów związanych z tą tematyką. Jednakże, jeśli zajdzie taka potrzeba, osoby pracujące dla Google mogą usunąć treści, co jest zgodne z wymogami prawa (wniosek musi wpłynąć od właściciela praw autorskich i należy podać ważną przyczynę takiego żądania). W sytuacji, kiedy obie strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, sprawa związana z prawami autorskimi najczęściej trafia do sądu.

Prawa autorskie to nie to samo co znak towarowy, gdyż wyznaczają tylko jedną z form własności intelektualnej. Z kolei znak odpowiada za ochronę nazwy marek, motta, logo oraz pozostałych identyfikatorów. Dzięki nim znacznie zmniejsza się ryzyko używania ich przez osoby trzecie, niezwiązane z działalnością firmy. Oprócz tego prawa autorskie różnią się także od prawa patentowego, który ma za zadanie chronić wynalazki.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że pojawienie się w filmie, na zdjęciu czy umieszczenie artykułu w sieci nie oznacza wcale, że dana osoba ma do niego prawa autorskie. W sytuacji, kiedy zdjęcie zrobiła koleżanka bądź członek rodziny, prawa autorskie przysługują właśnie jemu. Jednak w sytuacji, gdy zdjęcie trafi do sieci, bądź zostanie przesłane osobom trzecim, można złożyć skarg dotyczącą naruszenia prywatności. To celowe działanie w sytuacji ,gdy narusza ono prywatność lub w niekorzystny sposób wpływa na bezpieczeństwo. W złożonej skardze muszą znaleźć się dane kontaktowe osoby, która ją wnosi, a także opis dzieła naruszającego prawa autorskie. Należy przesłać wszystkie adresy URL, które również naruszają wspomniane prawa i podpisać zgodę na konkretne działania, mające na celu rozstrzygnięcie sporu i dojście do prawdy. Ostatni element to podpis osoby składającej wniosek.

Next Post

Jak wybrać maszynę do szycia?

Dobrej jakości maszyna do szycia umożliwia wykonanie różnych poprawek krawieckich oraz szycie ubrań od samego początku. Aby było to łatwe i przyjemne, konieczne jest wzięcie pod uwagę wielu parametrów urządzenia. O czym trzeba pomyśleć w pierwszej kolejności? Duży wybór maszyn do szycia Dzianina bawełniana, len, sztruks to tylko przykłady materiałów, […]