Umowa kredytowa- jak ją przeczytać i dobrze zrozumieć?

nww24

Decyzja o zaciągnięciu kredytu, szczególnie dużej sumy, dla wielu jest stresująca. Jednak taki krok bardzo często jest koniecznością, jeśli chcemy kupić mieszkanie lub wybudować dom. Umowa kredytowa jest ważnym dokumentem, który wymaga od nas dogłębnej analizy i weryfikacji.

Po pierwsze, umowę trzeba przeczytać.

Zanim złożymy podpis na umowie kredytowej, należy ją dokładnie przeczytać, zwracając uwagę na wszystkie najważniejsze szczegóły, a w przypadku wątpliwości najlepiej zapytać doradcę w banku. W umowach kredytowych mogą zdarzyć się błędy np. niepoprawne dane osobowe, dlatego na początku trzeba zwrócić uwagę na imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że umowa może być skonstruowana w taki sposób, że bank może bez zgody klienta zmienić część postanowień np. dotyczących zmiany oprocentowania wynikającej ze zmiany poziomu stóp referencyjnych. Często jest tak, że bank może zmienić regulamin kredytowania lub opłaty za wcześniejszą przedterminową spłatę kredytu.

Na co zwrócić szczególną uwagę?

Szczególną uwagę należy zwrócić na informacje na temat kwoty kredytu, rat, terminów płatności, prowizji i innych opłat. Banki mają obowiązek oferowania dodatkowych produktów bankowych w zamian za zmniejszenie prowizji dla banku. Klient ma prawo porównać, która oferta jest dla niego korzystniejsza. Poza tym trzeba sprawdzić, w jaki sposób prowizja ma być opłacona przez klienta. Zazwyczaj jest ona włączona do kwoty kredytu. Należy również sprawdzić, za co bank pobiera prowizję i przeanalizować, czy jest to korzystne.

Ważne jest również, w jakiej formie kredyt będzie wypłacany- może to być jednorazowa wypłata lub wypłaty w formie transz, które następują podczas budowy nowego domu. Trzeba również sprawdzić, kto otrzyma pieniądze z kredytu. W zależności od indywidualnego przypadku będzie do deweloper lub zbywca, wierzyciel, czyli np. inny bank lub komornik.

Jedną z najważniejszych kwestii jest również sprawa marży banku i stopy procentowej, które składają się na oprocentowanie kredytu. Stopa procentowa może maleć lub rosnąć, a zależy to od zmiany stopy referencyjnej WIBOR (jeśli chodzi o kredyt w złotówkach) i tak dzieje się zazwyczaj w przypadku kredytów hipotecznych. Marża banku również może ulegać zmianom np. podnosić się do czasu, aż uprawomocni się wpis do hipoteki na rzecz banku.

Umowa określa również zasady i termin spłaty rat kredytu. Istnieją raty kapitałowe, odsetkowe i kapitałowo- odsetkowe. Ten ostatni typ rat oznacza, że odsetki są naliczane od kwoty kapitału pozostałego do spłaty, czyli maleją z każdym miesiącem, przy czym rata kapitałowa rośnie i wtedy spłacane jest więcej kapitału. Dotyczy to najczęściej kredytów hipotecznych. Natomiast rata kapitałowa to tylko część pożyczonych pieniędzy bez kosztów dodatkowych. Rata odsetkowa to kwota zależna od oprocentowania kredytu.

Co robić w przypadku wątpliwości dotyczących umowy kredytowej?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować taką umowę kredytową z prawnikiem, który oceni, czy warunki kredytu są dla klienta korzystne, czy raczej pogrążające. Aby znaleźć pomoc prawną w mieście Łodzi, najlepiej wpisać w Google np. radcy prawni Łódź, a ofert będzie wiele. Większość umów kredytowych pod hipotekę zawiera wiele zapisów, które nie zawsze będą zrozumiałe dla klienta, dlatego warto taką umowę przeanalizować z prawnikiem, przynajmniej kilka dni przed podpisaniem umowy.

Next Post

Zrób to sam - Renowacja lamp samochodowych

Bez wątpienia po kilku latach użytkowania samochodu nasze reflektory samochodowe nie będą już tak przezroczyste jak wcześniej. Klosze mogą być tak zmatowiałe, że nawet żarówka nie jest przez nie widoczna. Jazda z takimi reflektorami to nie tylko brak komfortu i dobrego widzenia, ale co najważniejsze, narażamy siebie i innych uczestników […]